26 oktober 2023
Onveilige situaties melden in de Boris app
2231381 Boris App   content oktober 2023   Nieuws

Steeds meer bouwers, ontwikkelaars en instanties eisen aandacht voor veiligheid. Met gerichte aandacht voor onveilige situaties worden ongelukken daadwerkelijk voorkomen. In de bouw zijn veel voorbeelden waardoor een onveilige situatie ontstaat: een mangat, geen trap- of dakhek, los op de ladder of steiger staan. De Boris app helpt onveilige situaties bij te houden en in kaart te brengen.

Bewustwording

Het melden van onveilige situaties zorgt voor inzicht en bewustwording. Dit zijn belangrijke voorwaarden om vanuit de organisatie nog meer aandacht te besteden aan veiligheid. Het maandelijks rapporteren en doornemen van de meldingen bijvoorbeeld zorgt dat er regelmatig nagedacht wordt over verbeteringen. Mede door audits, de treden van de veiligheidsladder en voldoen aan veiligheidseisen wordt de veiligheid van alle betrokkenen verbeterd.

Vastlegging

Vanuit Boris hebben we nagedacht over de vastlegging van onveilige situaties. We zagen in de praktijk dat meldingen nog te divers doorkomen via verschillende kanalen zoals, e-mails, appjes en ingewikkelde formulieren. Ook de opvolging daarvan was te veel afhankelijk van de individuele personen. Door zowel het melden, opvolgen, bewaken en rapporteren aan elkaar te linken, zijn we tot een overzichtelijke oplossing gekomen. De melder vult eerst een formulier in. De veiligheidscoördinator ontvangt vervolgens een signaal en kan contact zoeken of maatregelen voorstellen. De melder krijgt een taak om aan te tonen dat er een oplossing is. Van de melding en oplossing wordt automatisch een rapport gemaakt.

Overzicht

In het periodeoverzicht is precies helder wanneer een melding is gedaan, wat de status is en wanneer deze is opgelost. Zo komt de bouw niet onnodig stil te liggen en wordt veilig werken aangetoond. Daar is niet alleen de medewerker en bouwer blij mee, zelfs de auditeur zal tevreden kijken naar deze manier van digitaal werken. Veilig werken is gemakkelijker met de Boris app!

Meer informatie hoe de Boris app kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving? Neem gerust contact met ons op!

Verder praten over dit artikel?

Remco vertelt je er graag maar over!

Lees verder

© Copyright Boris

Ontwerp & realisatie MM