12 januari 2024
Efficiency blijft voorop staan
2231612 Boris App   content januari 2023   Nieuws

Voor de Boris app staat 2024 in het teken van de invoering en naleving van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari. De Wkb heeft een aanzienlijke impact op het werk van installateurs en monteurs. De app speelt een grote rol bij administratieve processen en het vastleggen van gegevens en bewijslast.

Omdat de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de kwaliteit van het geleverde werk bij externe auditeurs komt te liggen, zijn alle betrokkenen in afwachting van de uitwerking van de wet.

Voorbereiden op Wkb

Afgelopen jaren hebben we alles in het werk gesteld installateurs zo goed mogelijk voor te bereiden op de Wkb. Zo levert bijvoorbeeld de mediamodule een wezenlijke bijdrage aan het vastleggen van bewijslast. De formulierenmodule ondersteunt bij het vastleggen van afspraken, status bij oplevering en het voldoen aan verwachtingen. 

Naleving vergemakkelijken

Andere waardevolle functies van de Boris app die de naleving van de Wkb vergemakkelijken, zijn de urenregistratie en het documentenbeheer. Maar we kijken vooral ook vooruit: waar kunnen we met behulp van de app het bedrijfsproces van installateurs en aannemers vereenvoudigen en efficiënter inrichten? 

Nieuwe mogelijkheden

We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we de Boris app kunnen inzetten bij het vastleggen van CO₂-uitstoot van gebruikers. Hoe kunnen we de uitstoot in kaart brengen en waar mogelijk verminderen, op basis van actuele gegevens? Bijvoorbeeld door inzicht te verschaffen in het vervoer naar de bouwplaats, het gebruik van machines op de bouw én de aan- en afvoer van materialen.

De inzet van AI

De wereldwijde ontwikkeling van Artificial Intelligence is een ander punt dat wij op de voet volgen. Hoe kunnen we AI via de Boris app op de bouw inzetten? Wat is de toegevoegde waarde van een ‘assistent’, die eenvoudige en repeterende handelingen uit handen kan nemen van een installatiemonteur? Zo zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden de efficiency te vergroten.

Grote kracht

Met efficiency benoemen we de grote kracht van de Boris app! De balans tussen efficiency en de Wkb is een natuurlijk proces, waarbij we altijd streven naar onze toegevoegde waarde. Daarnaast verbeteren we de app continu, bijvoorbeeld door het vastleggen van projectinformatie en dat te delen met teamgenoten.

Ook in 2024 is het administratief ondersteunen van installateurs en andere medewerkers op de bouwplaats hét doel van de Boris app. De invoering van de Wkb maakt dat doel alleen maar concreter. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de Boris app? Neem dan contact met ons op.

Verder praten over dit artikel?

Remco vertelt je er graag maar over!

Lees verder

© Copyright Boris

Ontwerp & realisatie MM