16 november 2023
Wkb: nieuwe koers voor bouwprojecten
Boris app - wkb

Het is bijna zover: 1 januari 2024 treedt de langverwachte Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in Nederland in werking. Deze wet betekent een belangrijke verandering voor de wijze waarop bouwprojecten worden gecontroleerd en opgeleverd. De Boris app kan een belangrijke rol spelen in die nieuwe werkwijze. Ben jij al klaar voor de Wkb?

Het doel van de wet is de bouwkwaliteit te verbeteren en het vertrouwen van de consument te vergroten.

Toezicht & aansprakelijkheid

Daarom introduceert de Wkb een nieuw stelsel van toezicht en aansprakelijkheid. Voorheen lag de nadruk op het verkrijgen van een bouwvergunning: de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk stond niet altijd centraal. Door de Wkb ligt de focus tijdens heel het proces op het waarborgen van de bouwkwaliteit. Van ontwerp tot en met oplevering.

Private kwaliteitsborgers

Eén van de meest opvallende veranderingen is de introductie van private kwaliteitsborgers. Onafhankelijke instanties nemen de taak van gemeentelijke bouwinspecties over. De bedoeling is dat private partijen meer expertise en efficiëntie bieden bij het waarborgen van de bouwkwaliteit.

Kwaliteitsplan en -dossier

Voordat de bouw wordt gestart, moet de aannemer een kwaliteitsplan opstellen waarin de maatregelen voor kwaliteitsborging worden beschreven. Tijdens de bouw wordt het kwaliteitsdossier bijgehouden. Bij oplevering wordt dat dossier gebruikt. Dit verhoogt de administratieve handelingen, waarbij digitalisering een efficiënte rol kan spelen.

Risico op aansprakelijkheid

De invoering van de Wkb brengt ook veranderingen met zich mee voor aansprakelijkheid. Aannemers worden meer aansprakelijk voor bouwfouten en gebreken, wat de prikkel tot het leveren van hoge kwaliteit vergroot. Bewijsvoering wordt cruciaal.

Consumentenbescherming

Voor consumenten betekent deze wet meer zekerheid over de kwaliteit van hun woning. Ze kunnen rekenen op een beter gedocumenteerd en gecontroleerd bouwproces, wat het vertrouwen in de bouwsector moet herstellen.

Uitdagingen

Hoewel de Wet Kwaliteitsborging veelbelovend is, is er ook kritiek. Sommige partijen vrezen dat de extra regelgeving leidt tot meer bureaucratie en kosten. Bovendien moeten alle betrokkenen, van aannemers tot gemeenten, wennen aan de nieuwe werkwijze. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging op 1 januari 2024 is een mijlpaal voor de Nederlandse bouwsector. Het legt de nadruk op bouwkwaliteit, verantwoordelijkheid en transparantie.

Meerwaarde Boris app

Met behulp van de fotomodule en rapportagemodule in de Boris app, kun je heel eenvoudig bewijslast leveren bij het geleverde werk. Alle registraties zijn direct gekoppeld aan het project, de specifieke bouwnummers, type werk en het dossier. Je kunt eenvoudig een selectie maken en gegevens uitwisselen. En je voldoet aan de eisen van de wet en opdrachtgevers!

De bouwsector en installatiebranche worden steeds veelzijdiger, complexer en digitaler. Zowel in de geboden oplossingen, als in de wensen van relaties en toekomstige medewerkers. Met de Boris app ben je continu in ontwikkeling en zet je stappen in de toekomst. Wil je meer informatie over de Boris app en de Wkb? Neem dan contact met ons op.

Verder praten over dit artikel?

Remco vertelt je er graag maar over!

Lees verder

© Copyright Boris

Ontwerp & realisatie MM